Формуляр за регистрация

Implants of Excellence – Формуляр за регистрация

Уважаеми пациенти на POLYTECH, Благодарим Ви, че избрахте импланти POLYTECH и Ви приветстваме с добре дошли на регистрационната страница на програмата „Implants of Excellence“. Моля попълнете всички данни по-долу. Ще намерите всички данни във Вашия паспорт на импланта POLYTECH (предоставен от Вашия хирург след операцията). След успешно попълване на Вашата регистрация ще получите потвърждение по имейл. Моля щракнете върху този имейл, за да финализирате Вашата регистрация. Едва след тази стъпка ще получите Вашия регистрационен пакет, състоящ се от:

  • Вашето дигитално приветстващо писмо
  • Вашия дигитален паспорт на пациента
  • Вашия сертификат